7er kabal-spill

I 7er kabal (Klondike) skal alle kortene plasseres i grunnbunker av samme farge, og stigende i verdi.